Välkommen till oss på Seminarieskolan!

Seminarieskolan ligger i de centrala delarna av Landskrona och här går elever från förskoleklass till årskurs 9.

Sammanslagningen av Dammhagsskolan och Seminarieskolan 

Vilken start vi fick! Med ballonger, flaggor, pompa och ståt hälsades nya och gamla elever välkomna till Seminarieskolan för ett nytt läsår. I samband med skolstarten gjordes det en film för att minnas den fina starten. 

 

Höga förväntningar och bra stöd

På Seminarieskolan står eleven i centrum och möts av höga förväntningar, ett tydligt kunskapsfokus samt får behovsanpassat stöd för att ges bästa möjliga förutsättningar att möta livet. Hos oss bli varje elev sedd, vägledd och utmanad utifrån sin förmåga.

God undervisning

Undervisningen på Seminarieskolan är varierad, språkutvecklande och ämnesövergripande för att ge eleverna möjlighet att utifrån sina förutsättningar utvecklas så långt som möjligt i förhållande till läroplanens mål. Ett gott lärandeklimat och studiero skapar vi genom goda relationer samt ett professionellt, pedagogiskt och tydligt ledarskap.

En lärande organisation

Kvalitetsarbete och skolutveckling är ständigt i fokus på Seminarieskolan och vi utvärderar och utvecklar undervisningen för att möta elevernas behov och för att de ska nå längre i sitt lärande. Vår strävan är alltid att bli bättre och vi arbetar för att utveckla både elevernas och personalens nyfikenhet och livslånga lust att lära.

blobid0.png

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Aktuellt

Fritidshemmet

Fritidshemmet har börjat använda en app som heter Hämta/Lämna. Mer information kommer snart.

Här finns information på olika språk från Folkhälsomyndigheterna angående Covid 19

Kontakta Seminarieskolan  
Kontakta Seminarieskolan

Seminarieskolan F-6
S:t Olovsgatan 95 (Karta)
261 52 Landskrona
Expedition: 0418-47 42 75

Seminarieskolan 7-9
S:t Olovsgatan 121 (Karta)
261 52 Landskrona
Expedition: 0418-47 44 63 

Hållbar utveckling  
Hållbar utveckling
Hitta till oss  
Hitta till oss

Relaterat innehåll  
Relaterat innehåll

Senast uppdaterad av Seminarieskolan