Välkommen till oss på Seminarieskolan!

Seminarieskolan ligger i de centrala delarna av Landskrona och här går elever från förskoleklass till årskurs 9.

Höga förväntningar och bra stöd

På Seminarieskolan står eleven i centrum och möts av höga förväntningar, ett tydligt kunskapsfokus samt får behovsanpassat stöd för att ges bästa möjliga förutsättningar att möta livet. Hos oss bli varje elev sedd, vägledd och utmanad utifrån sin förmåga.

God undervisning

Undervisningen på Seminarieskolan är varierad, språkutvecklande och ämnesövergripande för att ge eleverna möjlighet att utifrån sina förutsättningar utvecklas så långt som möjligt i förhållande till läroplanens mål. Ett gott lärandeklimat och studiero skapar vi genom goda relationer samt ett professionellt, pedagogiskt och tydligt ledarskap.

En lärande organisation

Kvalitetsarbete och skolutveckling är ständigt i fokus på Seminarieskolan och vi utvärderar och utvecklar undervisningen för att möta elevernas behov och för att de ska nå längre i sitt lärande. Vår strävan är alltid att bli bättre och vi arbetar för att utveckla både elevernas och personalens nyfikenhet och livslånga lust att lära.