Skolstart torsdag 19 augusti kl. 09:00. Välkomna!

Välkommen till Seminarieskolan!

Läsåret startar torsdag den 19 augusti kl. 09:00 på skolans framsida (skolgården).  Eleverna slutar kl. 13:00 denna dag. Lunch serveras. Eleverna i förskoleklassen slutar denna dag kl. 11:00. 

Även det här året vill vi be er vårdnadshavare att stanna kvar utanför skolgården första skoldagen. Vi ska äntligen ska få en ny fin utemiljö och bygget pågår för fullt så skolgården är mindre än vanligt. Vi följer också rådande rekommendationer gällande pandemin. Var rädda om varandra och undvik trängsel. 

 

 

 

Höga förväntningar och bra stöd

På Seminarieskolan står eleven i centrum och möts av höga förväntningar, ett tydligt kunskapsfokus samt får behovsanpassat stöd för att ges bästa möjliga förutsättningar att möta livet. Hos oss bli varje elev sedd, vägledd och utmanad utifrån sin förmåga.

God undervisning

Undervisningen på Seminarieskolan är varierad, språkutvecklande och ämnesövergripande för att ge eleverna möjlighet att utifrån sina förutsättningar utvecklas så långt som möjligt i förhållande till läroplanens mål. Ett gott lärandeklimat och studiero skapar vi genom goda relationer samt ett professionellt, pedagogiskt och tydligt ledarskap.

En lärande organisation

Kvalitetsarbete och skolutveckling är ständigt i fokus på Seminarieskolan och vi utvärderar och utvecklar undervisningen för att möta elevernas behov och för att de ska nå längre i sitt lärande. Vår strävan är alltid att bli bättre och vi arbetar för att utveckla både elevernas och personalens nyfikenhet och livslånga lust att lära.

blobid0.png

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Aktuellt

Fritidshemmet

 

Kontakta biträdande rektor Stina Hyltmark (0418-47 43 25) om du har frågor. 

 

Kontakta Seminarieskolan  
Kontakta Seminarieskolan

Seminarieskolan F-6
S:t Olovsgatan 95 (Karta)
261 52 Landskrona
Expedition: 
Zeljka Maric 0418-47 42 75

Seminarieskolan 7-9
S:t Olovsgatan 121 (Karta)
261 52 Landskrona
Expedition:
Emanuel Nielsen 0418-47 44 96

Hållbar utveckling  
Hållbar utveckling
Relaterat innehåll  
Relaterat innehåll

Senast uppdaterad av Seminarieskolan