Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

På utbildningen i svenska för invandrare (sfi) får du grundläggande kunskaper i svenska språket. Du lär dig prata, läsa och skriva på svenska och får träna på att använda språket. Sfi är för vuxna som inte har svenska som modersmål.

Du har rätt att anmäla dig till sfi i Landskrona om du saknar grundläggande kunskaper i svenska. Du måste vara folkbokförd i Landskrona.

Nya sökande till sfi

Hur anmäler jag mig?

Du anmäler dig till sfi på vår webbanmälan. Till webbanmälan >>

Behöver du hjälp kan du kontakta oss via telefon eller mejl.

När du har gjort din anmälan får du en kallelse till SFI-mottagningen

På SFI-mottagningen träffar du en studie- och yrkesvägledare (SYV) och lärare som går igenom din anmälan, din bakgrund och dina framtidsplaner. Tillsammans ser de vilken kurs och utbildare som passar dig bäst. Du får också en egen studieplan.

Här kan du gå på sfi via Landskrona stad >>

Sökande som har studerat sfi i Landskrona

Mejla eller ring SFI-mottagningen för att planera dina fortsatta studier.

Prövning i sfi

Om du vill göra en prövning i sfi kontaktar du SFI-mottagningen.

Vem kan gå på sfi?

Grundregeln är att du har rätt att delta i sfi från och med andra kalenderhalvåret det år då du fyller 16 år. Men det finns också fler kriterier. Läs mer om vem som kan gå på sfi på Skolverkets hemsida >>

Kursplan för sfi på olika språk på Skolverkets hemsida >>

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av SFI