Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

På utbildningen i svenska för invandrare (sfi) får du grundläggande kunskaper i svenska språket. Du lär dig prata, läsa och skriva på svenska och får träna på att använda språket. Sfi är för vuxna som inte har svenska som modersmål.

Du har rätt att anmäla dig till sfi i Landskrona om du saknar grundläggande kunskaper i svenska. Du måste vara folkbokförd i Landskrona.

Du kan läsa på webbsidan om olika kurser, starter, schema och utbildare innan du anmäler dig till sfi.

Nya sökande till SFI

Hur anmäler jag mig?

Du anmäler dig till sfi på vår webbanmälan. Till webbanmälan >>

Behöver du hjälp kan du kontakta oss via telefon eller mejl
sfimottagningen@landskrona.se 

SFI-mottagningen

När du har gjort din anmälan får du en kallelse till SFI-mottagningen. 

  1. På SFI-mottagningen träffar du studie- och yrkesvägledaren (SYV) och lärare som går igenom din anmälan, din bakgrund och dina framtidplaner, för att se vilken kurs som passar dig bäst.
  2. Du väljer sedan en utbildningsanordnare/skola som passar ditt behov.
  3. Till sist får du en egen studieplan. 

Du kan studera sfi på deltid eller heltid, dagtid, kvällstid eller på distans.

I Landskrona finns flera sfi-utbildare som staden har godkänt. När du har anmält dig bestämmer du vilken utbildare du vill studera hos. Här hittar du alla sfi-utbildare >>

Om du vill göra en prövning i sfi så kontaktar du SFI-mottagningen.

Sökande som har studerat SFI i Landskrona

Mejla eller ring SFI-mottagningen för att planera dina fortsatta studier.

Vem kan gå på sfi?

Grundregeln är att du har rätt att delta i sfi från och med andra kalenderhalvåret det år då du fyller 16 år. Men det finns också fler kriterier. Läs mer på Skolverkets hemsida >>

Läs om läro-, kurs-, eller ämnesplaner på Skolverkets hemsida >>

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av SFI