Skoldatateket

Skoldatateket riktar sig främst till lärare och elever i den kommunala grund- och gymnasieskolan. Eleverna som jag stöttar har som regel läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och/eller koncentrationssvårigheter. Genom att visa både lärare och elever hur digitala verktyg fungerar, kan skolarbetet göras ännu mer tillgängligt för dessa elever.

 

En bärbar dator

Vad kan Skoldatateket erbjuda?

En av Skoldatatekets huvuduppgifter är att stötta personal och elever och hålla utbildningar om hur olika digitala verktyg fungerar. Jag utbildar:

  • Specialpedagoger/speciallärare
  • Lärare, arbetslag och hela personalgrupper
  • Elever i helklass  
  • Enskilda elever.

Jag har även korttidsutlåning av produkter som kan förbättra en elevs förmåga att fokusera, som tex taktila hjälpmedel, hörselkåpor, bordsskärmar och sittdynor. 

Jag försöker även hålla mig uppdaterad vad gäller digitala verktyg i skolans värld och så gör jag mycket annat också så klart.

 

Är du intresserad av fortbildning? Klicka på "Ansökan om stöd från Skoldatateket" för att ansöka om fortbildning av lärare eller elever kring digitala verktyg.

 

Skoldatateket i Landskrona är en del av Centralt Verksamhetsstöd och här jobbar jag, specialpedagog Eija Viitasaari, på heltid och IKT-strateg Mattias Löwdell på en liten del av sin tjänst.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Relaterat innehåll  
Relaterat innehåll

Senast uppdaterad av Skoldatateket