Skoldatateket

Vi riktar oss främst till lärare i grund- och gymnasieskolan, vars elever har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och/eller koncentrationssvårigheter.

SKOLDATATEKET - kopplar samman specialpedagogisk kompetens med IT-inriktat stöd till elever i läs- och skrivsvårigheter och/eller koncentrationssvårigheter, bland annat genom:

 • Att hålla oss uppdaterade vad gäller alternativa verktyg i skolans värld.
 • Fortbildning av lärare/arbetslag kring alternativa verktyg och deras användningsområden.
 • Utprovning och korttidsutlåning av alternativa verktyg för elever i behov av dessa.

 

ALTERNATIVA VERKTYG - bra för många elever, men särskilt viktiga för elever i läs- och skrivsvårigheter.

Program som finns på alla skoldatorer:

 • ViTal - Talsyntes, omvandlar text till tal.
 • Stava Rex - Rättstavningsprogram på svenska.
 • Spell Right - Rättstavningsprogram på engelska.


Alternativa verktyg på Skoldatateket:

 • Bärbara datorer
 • Musskanner
 • iPad
 • Röstförstärkare

 

I Landskrona stad kan alla elever i grundskolan ladda ner följande program till datorer gratis. Eleverna får inloggningsuppgifterna i skolan:

 

I en iPad kan elever i grundskolan ladda ner följande appar och logga in med hjälp av inloggningsuppgifterna som de får från skolan.

 • IntoWords (iOS) - Talsyntes och stavningsstöd
 • Inläsningstjänst (iOS och Android) - Inlästa läromedel

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Skoldatateket  
Kontakta Skoldatateket

Besöksadress:
Kavallerigatan 2 B (Tyghuset)
261 31 Landskrona

0418-47 42 42 skoldatateket@landskrona.se

 

Eija Viitasaari Specialpedagog

Mattias Löwdell IKT-strateg