Behöver du stöttning med anledning av coronaviruset?

Är du i behov av stöd med anledning av spridningen av coronaviruset? Det finns många frivilliga i Landskrona som vill hjälpa andra. Genom att anmäla till oss att du behöver stöd, kan vi sätta dig i kontakt med en frivillig kraft.

Med anledning av situationen med coronavirus råder Folkhälsomyndigheten alla över 70 år att tills vidare stanna hemma och inte röra sig i folksamlingar, samt att begränsa sina nära kontakter med andra. Det innebär bland annat att man så långt möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. 

Även personer i riskgrupperna bör vara försiktiga med att vistas ute. Läs mer om riskgrupper på Folkhälsomyndighetens hemsida 
 
Behöver du med anledning av situationen med coronaviruset hjälp med att göra inköp, få mat levererad eller andra enklare vardagsbestyr?
Det finns många frivilliga i Landskrona som vill hjälpa. Genom att anmäla till oss att du behöver stöd, k
an vi sätta dig i kontakt med en frivillig kraft. 
 
Jag vill ha stöttning 
Landskrona stad har lanserat en e-tjänst dit du kan anmäla dig om du är i behov av stöd. Den här typen av hjälp riktar sig främst till dem som i dag inte får någon insats från Landskrona stad. I första hand kommer de som är i riskgrupper att prioriteras. Du kan även ansöka genom att ringa till oss via telefonnumret nedan. 

Klicka här om du vill ha stöd

Du kan även anmäla ditt behov av stöd via telefon 0418-47 30 18. 
Telefonen är bemannad måndag-fredag kl. 10-12 och kl. 13-15. 

Förkylningssymtom
I e-tjänsten ber vi dig ange om du har några symtom på förkylning, så som hosta, halsont eller feber. Det går givetvis utmärkt att få hjälp även om du har symtom, vi behöver bara veta om det så att vi kan minimera risken för smitta. Om du nu anger att du inte har några symtom är det viktigt att du kontaktar oss omgående om det ändras.

Kontakt
För frågor och mer information, kontakta oss på civilsamhalle@landskrona.se.

Angående hanteringen av inkomna personuppgifter 
Dina personuppgifter behandlas enligt GDPR. För mer information,se så behandlar Landskrona stad dina personuppgifter.

Så här fungerar Landskrona stads samarbete med volontärer med anledning av spridningen av coronaviruset
Landskrona stad vill gärna hjälpa till att stötta de grupper som har extra behov med anledning av spridningen av coronaviruset. Ett av sätten vi gör detta  är att samordna och organisera frivilliga insatser. Landskrona stad agerar som förmedlare av kontakt mellan de personer som behöver stöd och de parter som erbjuder stödjande insatser.  

Vi samarbetar bland annat med organisationen Hela Ideella och Svenska kyrkan i Landskrona

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

civilsamhalle@landskrona.se
0418-47 30 18
Telefontid: måndag-fredag
kl. 10-12 och kl. 13-15

Senast uppdaterad av Josefin Garpvall