Svaneholmsgårdens förskola

Vi erbjuder barnen en trygghet och ett brett lärande med pedagoger, med inom- och utomhusmiljö, medieportaler samt varandra som en tillgång för att lyckas i sin utveckling, där glädje är det som för oss framåt.

Som pedagogiska åhörare till barnens tankar och idéer sätter vi läroplanens mål i fokus på nya äventyr för att lägga grunden till livslångt lärande. Svaneholms Förskola arbetar utifrån barnens tankar och ideer i tematiskt arbete och arbetar för delaktighet och inflytande i barngruppen. Som en del av Landskrona stad har vi BRA (Bemötand, Resultat och Ansvar) i våra tankar när vi utvärderar, planerar och skapar förändringar. Vi är tre avdelningar som samarbetar flitigt över gänserna för att stötta upp arbetslagen samt att barnen ska känna sig trygga med all personal. 

Vi utvecklas till att mer och mer bli en digital förskola och all dokumentation sker genom verktyget IST där även vårdnadshavarna får chans att följa barnens utveckling och lärande, utöver den dagliga kontakten med personalen. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Svaneholmsgårdens förskola  
Kontakta Svaneholmsgårdens förskola

Besöksadress: 
Svaneholmsgatan 10

Postadress:
Svaneholmsgårdens Förskola
Svaneholmsgatan 10
26161 Landskrona

Skeppet: 
0418 47 41 82
0418 47 41 88
Maila Skeppet

Jollen:
0418 47 41 90 
Maila Jollen

Flotten:
0418 47 41 89 
Maila Flotten

Rektor
Camilla Norrhede
0418-474150, 0733-474150
Maila Camilla

Bitr. Rektorer
Birgitta Jönsson
0418-474116, 0733-474116
Maila Birgitta

Carin Persson
0418-474219, 0733-474219
Maila Carin
Följ Svaneholmsgårdens förskola på Facebook  
Följ Svaneholmsgårdens förskola på Facebook
Relaterat innehåll  
Relaterat innehåll

Senast uppdaterad av Svaneholmsgårdens förskola