Om förskolan

Välkommen till Svaneholmgårdens förskola.

Svaneholmsgårdens förskola är placerad i Borstahusen i Landskrona kommun. Genom att ha ett gott samarbete mellan avdelningarna skapar vi goda förutsättningar för trygghet och omsorg samt utveckling och lärande då arbetslagets kompetenser är till för alla barnen. Förskolans närmiljö till havet, grönområden, lekplatser mm är är guldgruva för möjligheter.
Under hösten 2013 startade vi ett Matematikprojekt med mål att öka resultaten i de nationella proven i årskurs 3. Vi kartlägger matematiken genom att se barnens förmågor och styrkor som ett underlag för planeringen i verksamheten. Barnens intresse och delaktighet skapar möjligheter för aktiviteter och egna val i vardagen. Trygghet och omsorg är en förutsättning för att lärande ska ske. 

Förskolan använder sig utav dokumentation genom att använda Pluttra som ett digitalt verktyg för barnens lärandeutveckling. Alla vårdnadshavare har tillgång till barnets/barnens individuella utveckling samt på gruppnivå. 

Förskolan har nolltolerans vad gäller likabehandling och värdegrund. Varje individ ska utvecklas utifrån sitt behov och förutsättningar. Vår likabehandlings plan går att finna här på hemsidan.

Svaneholmsgårdens förskola jobbar utifrån BRA inom Landskrona stad - Bemötande, Resultat och Ansvar

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Svaneholmsgårdens förskola  
Kontakta Svaneholmsgårdens förskola

Besöksadress: 
Svaneholmsgatan 10

Postadress:
Svaneholmsgårdens Förskola
Svaneholmsgatan 10
26161 Landskrona

Skeppet: 
0418 47 41 82
0418 47 41 88
Mejla Skeppet

Jollen:
0418 47 41 90 
Mejla Jollen

Flotten:
0418 47 41 89 
Mejla Flotten

Förskolechef
Camilla Norrhede
0418-474150, 0733-474150

Senast uppdaterad av Svaneholmsgårdens förskola