Svarvarens förskola

Där barnen lär utifrån ett tematiskt arbetssätt.

På vår förskola arbetar vi med att barnen ska utvecklas utifrån sin egen förmåga, barnen ska på ett lustfyllt sätt inspireras till att lära. Vi ser barnet som kompetent, där dess nyfikenhet och intressen styr utbildning och undervisning. Vi ger barnen inflytande, självkänsla och trygghet i en tillåtande miljö. Alla barn och vuxna ska få må bra, känna glädje och inspiration i vår verksamhet.

Vi arbetar med tre prioriterade mål som står i fokus för vår verksamhet.

  • Förhållningssätt och Bemötande
  • Undervisning
  • Pedagogiska lärmiljöer

På Svarvarens förskola ges barnen möjlighet att utveckla sitt lärande genom ämnesövergripande tema. Hos oss är barnen utforskare och pedagogerna medforskare. Vi är nyfikna tillsammans och gör varje dag på förskolan meningsfull.

Barnen ska få möjlighet att utforska och undersöka. De ska även få möjlighet att ta del av varandras tankar och tillsammans skapa ny kunskap och förståelse.

Vi ska fånga upp och synliggöra barnens utforskande och kunskapande kring aktuellt tema som ska leda till många olika projekt i de olika grupperna, utifrån barnens nyfikenhet.

Miljön hos oss är i ständig utveckling och förändras utifrån vad våra barn är intresserade av. Materialet är synligt och tillgängligt vilket gör att ditt barn själv kan välja vad hen vill plocka fram. Vi vuxna är medupptäckare och hjälper till att se möjligheter bakom materialet. I våra mötesplatser får ditt barn möjlighet att växa och lära i samspel med andra barn, vuxna och med material som utmanar och väcker nyfikenhet. 

 

Våra avdelningar:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Svarvarens förskola  
Kontakta Svarvarens förskola

Besöksadress:
Fröjdenborgsgatan 20
261 38 Landskrona

Astronauterna
0733-474252

Stjärnan
0733-474191

Månen
Månen Röd 0733-474192
Månen Blå 0733-474251

Solen
Lilla Solen 0733-474250
Stora Solen 0733-474249

Rektor
Pia Nordin
0418-47 43 71
pia.nordin@landskrona.se

Bitr. Rektor
Sara Anthonsen 
0418-47 43 20
sara.anthonsen@landskrona.se

 

 

 

 

Hitta till oss  
Hitta till oss

Relaterat innehåll  
Relaterat innehåll

Senast uppdaterad av Mats Klein