Om förskolan

Välkommen till Svarvarens förskola

Förskolan ligger i innerstaden med närhet till kultur, skog och hav. På förskolan finns ca 115 barn. Hos oss får barnen dagligen vara med om spännande upplevelser som stimulerar deras kreativitet och väcker nyfikenhet.

Vi lär och utforskar tillsammans:

Verksamheten erbjuder barnen många olika möjligheter att leka och lära. Detta gör vi med hjälp av många olika uttrycksätt till exempel drama, skapande, dans och rörelse med mera.Vi upptäcker och upplever färg, form, mönster och får naturligt in språk, matematik, naturvetenskap och teknik. 

Barnen ska få möjlighet att utforska och undersöka.

De ska även få möjlighet att ta del av varandras tankar och tillsammans skapa ny kunskap och förståelse.

Vi ska fånga upp och synliggöra barnens utforskande och kunskapande kring aktuellt tema som ska leda till många olika projekt i de olika grupperna, utifrån barnens nyfikenhet.

Miljön hos oss är i ständig utveckling och förändras utifrån vad våra barn är intresserade av. Materialet är synligt och tillgängligt vilket gör att ditt barn själv kan välja vad hen vill plocka fram. Vi vuxna är medupptäckare och hjälper till att se möjligheter bakom materialet. I våra mötesplatser får ditt barn möjlighet att växa och lära i samspel med andra barn, vuxna och med material som utmanar och väcker nyfikenhet. En del av dagen tillbringas utomhus i vår närmiljö där vi utmanar barnen i deras sökande efter kunskap.

Vi använder Pluttra som är ett digitalt dokumentationsverktyg där vårdnadshavare aktivt kan ta del av verksamheten samt få viktiga meddelanden.Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Svarvarens förskola