Tegskiftets förskola

Välkommen till Tegskiftets förskola!

Tegskiftets förskola är en liten enhet, placerat i ett bostadsområde med fina grönområden runt omkring.  Förskolan består utav tre byggnader; Enoch Thulins Väg 30c och 32c samt en paviljong på Skiftesvägen. Alla våra tre "hus" består av en småbarnsavdelning, 1-3 år och en syskonavdelning 3-5 år.

Våra avdelningar har ett nära samarbete och vi arbetar för en Vi-känsla i varje hus. Vi är sammanslagna under de tidigaste morgontimmarna samt under eftermiddagarna. Vid sjukdom och frånvaro hos pedagogerna försöker vi fördela våra resurser för att det ska bli så välkända pedagoger som möjligt för barnen – detta skapar trygghet. Vi utgår från barnens individuella behov och tar ett gemensamt ansvar för barnen.

Vårt goda samarbete gagnar självklart barnen på många olika sätt. Flera barn har syskon på grannavdelningen och uppskattar att ha möjligheten att göra ett besök under dagen. Vi tycker det är viktigt med ”öppna” dörrar mellan avdelningarna.

Föräldrasamarbete är en grundläggande utgångspunkt för förskolans verksamhet. Samarbetet skall byggas på öppenhet, ömsesidighet och respekt. På vår förskola arbetar vi för barns livslånga lärande. Genom lek, samspel och engagemang vill vi att barnen utvecklar lust och tillit till sin egen förmåga. Under 2017 har vi påbörjat en utbildning inom NTA, Naturvetenskap och Teknik för Alla. Vi hoppas att vi genom denna satsning lyckas inspirera barnen till nya upptäkter och kreativ lek inom dessa områden framöver. Höstterminen 2018 påbörjade alla förskollärare skolverkets satsning Läslyftet som ger verksamheten nya tankar och idèer kring hur vi kan arbeta med barns språk och teckenskapande.

Se filmen nedan och få en inblick i vår verksamhet...

Filmen kan öppnas upp i Internet Explorer

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Tegskiftets förskola  
Kontakta Tegskiftets förskola

Besöksadress:
Enoch Thulins väg 30C och 32C
Skiftesvägens vändzon

Hus 30C
Prästkragen 0733-47 43 74
Tussilago 0733-47 43 40

Hus 32C
Snödroppen 0733-47 43 75
Solrosen 0733-47 43 85

Backsippan
Blå 0733-47 43 86
Röd 0733-47 43 76

Rektor
Pia Nordin
0418-47 43 71
pia.nordin@landskrona.se

Bitr. rektorer
Sara Anthonsen 
0418-47 43 20
sara.anthonsen@landskrona.se

Linda Henriksson
0418 47 43 31
linda.henriksson@landskrona.se

 

Hitta till oss  
Hitta till oss

Relaterat innehåll  
Relaterat innehåll

Senast uppdaterad av Tegskiftets förskola