Tegskiftets förskola

Välkommen till Tegskiftets förskola!

Tegskiftets förskola ligger i ett bostadsområde med fina grönområden runt omkring.  Förskolan består utav tre byggnader; Enoch Thulins Väg 30c och 32c samt en paviljong på Skiftesvägen. Alla våra tre "hus" består av en småbarnsavdelning, 1-3 år och en syskonavdelning 3-5 år.

Våra avdelningar har ett nära samarbete och vi arbetar för en Vi-känsla i varje hus. Vi är sammanslagna under de tidigaste morgontimmarna samt under eftermiddagarna. Vid sjukdom och frånvaro hos pedagogerna försöker vi fördela våra resurser för att det ska bli så välkända pedagoger som möjligt för barnen – detta skapar trygghet. Vi utgår från barnens individuella behov och tar ett gemensamt ansvar för barnen.

På vår förskola arbetar vi med att barnen ska utvecklas utifrån sin egen förmåga, barnen ska på ett lustfyllt sätt inspireras till att lära. Vi ser barnet som kompetent, där dess nyfikenhet och intressen styr utbildning och undervisning. Vi ger barnen inflytande, självkänsla och trygghet i en tillåtande miljö. Alla barn och vuxna ska få må bra, känna glädje och inspiration i vår verksamhet.

Vi arbetar med tre prioriterade mål som står i fokus för vår verksamhet.

  • Förhållningssätt och Bemötande
  • Undervisning
  • Pedagogiska lärmiljöer
  •  

Se filmen nedan och få en inblick i vår verksamhet...

Filmen kan öppnas upp i Internet Explorer

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Tegskiftets förskola  
Kontakta Tegskiftets förskola

Besöksadress:
Enoch Thulins väg 30C och 32C
Skiftesvägens vändzon

Hus 30C
Prästkragen 0733-47 43 74
Tussilago 0733-47 43 40

Hus 32C
Snödroppen 0733-47 43 75
Solrosen 0733-47 43 85

Backsippan
Blå 0733-47 43 86
Röd 0733-47 43 76

Rektor
Pia Nordin
0418-47 43 71
pia.nordin@landskrona.se

Bitr. rektor
Linda Henriksson
0418 47 43 31
linda.henriksson@landskrona.se

 

Hitta till oss  
Hitta till oss

Relaterat innehåll  
Relaterat innehåll

Senast uppdaterad av Tegskiftets förskola