Om förskolan

"Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt" Lpfö 98/10

Så här arbetar vi:

  • Inskolning anpassad efter varje barns behov är en förutsättning för trygghet och trivsel för både barn och föräldrar.
  • Föräldrarnas delaktighet bygger på en nära och tillitsfull kontakt i vardagen vid lämning och hämtning, utvecklingssamtal varje termin, drop-in och andra sammankomster, föräldramöten, enkäter m.m.
  • Pedagogernas uppdrag och utmaning är att ta tillvara på barnens nyfikenhet och deras lust att lära när undervisningen planeras. Vi utgår från våra styrdokument, barnens behov, erfarenheter och visade intressen och ser processen som det viktiga.
  • Vår verksamhet ska vara trygg, utvecklande och lustfylld, då blir den också meningsfull.
  • Barnes lärmiljöer ska locka till lek, lärande och samspel. Vi strävar efter att ha en innehållsrik och tillåtande miljö som utmanar. Miljön är föränderlig efter barnens visade intresse och våra prioriterade verksamhetsmål.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Publicerat den av Mats Klein

Senast ändrad