Kollektivtrafik

Landskrona arbetar med att utveckla kollektivtrafiken så att det är attraktivt att bo i Landskrona utan tillgång till eget fordon. Landskrona ska fortsätta utmärka sig som en miljöprioriterande stad med en fossilfri kollektivtrafik.

Skånetrafiken är trafikhuvudman för den lokala och regionala kollektivtrafiken medan Ventrafiken har hand om båttrafiken till Ven. Trafikverket ansvarar för spåranläggningar kopplade till persontrafik inklusive tågperronger. Mer information om tidtabeller och linjer samt eventuella driftsstörningar finns på respektive hemsidor, se länkar i högerspalten.

I Landskrona finns ett samarbete kring kollektivtrafiken mellan Skånetrafiken, kommunen och trafikföretaget Nobina som kör stadsbusstrafiken. Samarbetet syftar till att tillsammans förbättra kollektivtrafiken med målet att öka antalet resande med kollektivtrafiken och behandlar bland annat ämnen som utbud, framkomlighet, linjesträckningar, infrastruktur, komfort och kvalitet.

Landskrona stad ansvarar för tillgänglighet, framkomlighet och byggnation av busshållplatser.

Landskrona stad ska följa Skånetrafikens hållplatshandbok där

Skånetrafiken tagit fram riktlinjer för val av hållplatstyp samt hur dessa ska utformas och utrustas, se länken för deras varumärkesmanual enlig följande:

http://www.skanetrafiken.varumarkesmanual.se/sv/hallplatser/inledning

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.