Om familjecentralen Tellus

En familjecentral är unik på så sätt att vi som arbetar här lättare kan sam-arbeta och hitta lösningar för olika behov. Detta underlättar för barn och vårdnadshavare att snabbt och enkelt få hjälp när behovet av lite extra stöd kan uppstå.

Allt arbete på familjecental är inriktat på att förstärka det som vårdnads-havare och barn mår bra av och att tidigt förebygga sådant som kan leda till problem eller ohälsa.

Det gör vi genom att:

  • vara tillgänglig som nära mötesplats
  • stärka det sociala nätverket runt målgruppen
  • skapa arbetsformer där barn och vårdnadshavare är delaktiga
  • erbjuda lättillgängligt stöd
  • vara ett kunskaps- och informationscentrum
  • utveckla god service för dig som vårdnadshavare

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Monika Torkar