Om skolan

Vi arbetar åldersintegrerat åk F-5. I huset arbetar 16 elever, Lina som är grundskollärare, Kim som är fritidspedagog och Anette Holmberg som är matansvarig/vaktmästare samt har ansvar för städ.

Eleverna arbetar med olika arbetsområden kopplat till individuella mål. Denna följer IUP (den individuella utvecklingsplanen), som i sin tur följer Läroplan och kursplan. Varje elev har rätt att utvecklas så långt möjligt utifrån sina förutsättningar. Var och en planerar utifrån sina mål tillsammans med läraren. Vi utvärderar ofta. I många sammanhang jobbar eleverna i grupp eller hela klassen tillsammans även om de har olika mål. Respons är t.ex. viktigt för att förbättra sig och sitt arbete. 

Vi arbetar ofta i teman t.ex. vår svenska historia, kemiförsök, energi, väder och vind, grundläggande matematiska färdigheter samt läs och skrivprocessen. Vi kommer även hinna med mycket annat.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Malin van 't Wout