Varmt välkomna!

Vår förskola ligger på Ön Hven. Med Tycho Brahe som närmsta granne. Vi är en liten förskola med en avdelning.

1-5 åringar och F-klass samarbetar dagligen och även med fritids på morgnar och eftermiddagar.

Alla barnen känner all personal väl och vi kan individ anpassa verksamheten.

Personalen består av Barnskötare och Förskollärare.

Vi är ute mycket och har en fantastisk miljö att vistas i, både på området och på hela Ön.

Under läsåret 15/16 jobbar vi med NTA i förskolan, matematiklyftet, Mulle i förskolan samt andra projekt som gynnar både vår kreativitet, språkutveckling och matematiska förståelse. Vi kommer även under året att arbeta med ett material somheter Stegen och som fokuserar på värdegrundsarbete på gruppnivå.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Publicerat den av Mats Klein

Senast ändrad