Engagera dig för andra med anledning av coronaviruset

Det finns grupper i vårt samhälle som är i behov av extra stöd med anledning av spridningen av coronaviruset.

Seniorer och isolerade samhällsgrupper är exempel på de som kan komma att behöva extra stöd under den kommande tiden. Med isolerade samhällsgrupper menas medborgare som inte själva uppsöker eller ingår i ordinarie omsorg eller sjukvård. Behov hos dessa grupper kan till exempel vara hjälp med inköp, leverans av mat eller enklare vardagsärenden.  
 
Vill du hjälpa till?  
Landskrona stad upprättar just nu en volontärbank av personer som kan tänka sig att engagera sig frivilligt för att hjälpa de landskronabor som är i behov av extra stöd med anledning av coronaviruset.   
 
Tillfälliga uppdrag som volontärerna kan hjälpa till med kan till exempel vara: 

  • Inköp 
  • Enklare vardagsärenden
  • Leverans av mat 

Det är du som frivillig som avgör hur mycket du vill och kan engagera dig. Vi välkomnar intresseanmälningar från både privatpersoner och civilsamhället. 
 
Anmäl dig till volontärbanken

Här anmäler du ditt intresse till volontärbanken

Dina inlämnade uppgifter kommer att skickas vidare till organisationer som arbetar med frivilligarbete i Landskrona.
 Tjänsten kräver att du loggar in med Bank-ID. 

Som volontär ska du

  • vara helt symtomfri när du genomför uppdrag.  
  • iaktta ett gott och värdigt bemötande gentemot mottagaren av insatsen. 
  • följa de riktlinjer som gäller inom verksamheter där du utför din volontära insats. 
  • inte föra vidare uppgifter om personliga förtroenden eller förhållanden som du får vetskap om i uppdraget. 
  • inte ta emot ersättning eller gåvor för de volontära insatser du utför. 
  • inte befatta dig med enskilda personers pengar, värdehandlingar eller nycklar. 

Förkylningssymtom  
När du anmäler dig som frivillig försäkrar du oss att du inte har några som helst symtom på smitta, inte heller lätta symtom. Om du, efter att du har skickat in din anmälan, uppvisar symtom måste du omgående ta kontakt med oss och berätta detta.  

Kontaktuppgifter 
För frågor och mer info, kontakta oss på civilsamhalle@landskrona.se 

Angående hanteringen av inkomna personuppgifter 
Dina personuppgifter behandlas enligt GDPR. För mer information, se så behandlar Landskrona stad dina personuppgifter.

Så här fungerar Landskrona stads samarbete med volontärer med anledning av spridningen av coronaviruset
Landskrona stad vill gärna hjälpa till att stötta de grupper som har extra behov med anledning av spridningen av coronaviruset. Ett av sätten vi gör detta är att samordna och organisera frivilliga insatser. Landskrona stad agerar som förmedlare av kontakt mellan de personer som behöver stöd och de parter som erbjuder stödjande insatser. Frivilliga insatser ska inte ersätta anställd personal, utan komplettera den kommunala servicen.

På krisinformation.se finns samlad information om coronaviruset från svenska myndigheter.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

För frågor eller mer information kontakta oss på civilsamhalle@landskrona.se

Senast uppdaterad av Josefin Garpvall