Matematik

Grundläggande nivå

På grundläggande nivå finns det möjlighet att läsa delkurser i matematik.

Grundläggande nivå är till för dig som inte har avslutad grundskola eller som inte alls har gått i skola. Den passar också dig som gick i skolan för länge sedan och vill repetera, eller dig som behöver bli bättre på matematik.

Gymnasienivå

På denna nivå finns det möjlighet att läsa flera kurser i matematik.

Kurserna är de samma som på de nationella programmen i gymnasieskolan. För att studera på gymnasial nivå måste du ha kunskaper motsvarande grundskola eller ha förutsättningar att tillgodogöra dig motsvarande kurser på gymnasienivå.

Matematik

Det finns flera delkurser eller kurser som bygger på varandra. Dina förkunskaper och mål avgör vilken delkurs eller kurs du kan börja på.

På grundläggande nivå:

  • Matematik delkurs 1+2+3+4

På gymnasienivå:

  • Matematik 1a+1b+1c+2a+2b+2c+3b+3c

Klicka här om du vill veta mer om skillnaden mellan distans- och närstudier i matematik.

Klicka här om du vill läsa mer om aktuella läro-, kurs- eller ämnesplaner på Skolverkets hemsida.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Monika Torkar