Svenska

Grundläggande nivå

På grundläggande nivå finns det möjlighet att läsa delkurser i svenska (SVE) och svenska som andraspråk (SVA).

Grundläggande nivå är till för dig som inte har avslutad grundskola eller som inte alls har gått i skola. Den passar också dig som gick i skolan för länge sedan och vill repetera, eller dig som behöver bli bättre på att läsa och skriva svenska.

Gymnasienivå

På denna nivå finns det möjlighet att läsa kurser i svenska (SVE) och svenska som andraspråk (SVA).

Kurserna är de samma som på de nationella programmen i gymnasieskolan. För att studera på gymnasial nivå måste du ha kunskaper motsvarande grundskola eller ha förutsättningar att tillgodogöra dig motsvarande kurser på gymnasienivå.

Svenska (SVE) och Svenska som andraspråk (SVA)

Det finns flera delkurser eller kurser som bygger på varandra. Dina förkunskaper och mål avgör vilken delkurs eller kurs du kan börja på.

På grundläggande nivå:

  • Svenska delkurs 2+3+4
  • Svenska som andraspråk delkurs 1+2+3+4

På gymnasienivå:

  • Svenska 1+2+3
  • Svenska som andraspråk 1+2+3

Klicka här om du vill läsa mer om aktuella läro-, kurs-, eller ämnesplaner på Skolverkets hemsida.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Vuxenvägledning