Vård- och omsorgskurser

Inom vård- och omsorgsutbildningen finns gymnasiala kurser för vuxna, som vänder sig till dig som vill arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvård, inom psykiatri, äldreomsorg och/eller funktionshindrade.

Kurserna bedrivs som distansstudier. När du studerar får du handledning individuellt och i grupp. I kurserna ingår föreläsningar, grupparbeten och metodövningar. Vissa moment ska utföras på plats i skolan. Allt arbete sker via vår lärplattform.

Vård och omsorgskurser
Vård- och omsorgskurserna innehåller de programgemensamma kurserna. För att klara studierna bör du ha kunskaper i grundläggande svenska/svenska som andraspråk, grundskola årskurs 9 eller motsvarande, datorvana och kunna strukturera ditt eget arbete. 

Läs mer om vård- och omsorgskurser >>

Programfördjupning
Programfördjupningen innehåller kurser för dig som vill fördjupa/bygga på dina kunskaper inom ett område/ämne och som har 950 godkända poäng inom programgemensamma ämnen. 

Läs mer om vård- och omsorgskurser - programfördjupning >>

Att ansöka till vårdkurser

Planera dina studier i samråd med studie- och yrkesvägledare på Vuxenvägledningen >>

Kurstiden beror på vilken studietakt du väljer och hur många kurser du studerar.

Bor du i annan kommun så vänder du dig till den kommunala vuxenutbildningen i din hemkommun. Du söker själv till kurserna och det är viktigt att du bifogar/skannar in dina tidigare betyg till din ansökan >>

Utdrag ur belastningsregistret krävs för att genomföra APL (arbetsplatsförlagt lärande, praktik). Utdraget tar du med dig till skolan innan APL.

Alla utbildningar/kurser är studiemedelsberättigade, CSN:s hemsida >>

Vårdbiträde eller Undersköterska

Efter 800 poäng i vård- och omsorgskurser har du rätt till ett intyg som vårdbiträde

För att bli behörig undersköterska och få ett diplom från vård och omsorgscollege, som du kan visa arbetsgivaren, krävs 1500 poäng.

Prata med studie- och yrkesvägledaren om vilka kurser du måste läsa för att uppnå de olika poängen.

 

Vi är anslutna till vård- och omsorgscollege >>

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Vuxenvägledning