Antagning och urval

Här får du steg-för-steg information om hur antagningsprocessen fungerar på yrkeshögskoleutbildningarna i Landskrona.

Steg 1 – Behörighetsprövning
Webbansökningarna tas emot och hanteras löpande. Till ansökan ska du bifoga kopior på betyg och intyg som styrker grundläggande behörighet samt särskilda förkunskapskrav. Om handlingar saknas eller är ofullständiga kommer vi att kontakta dig via antagningssystemet för komplettering. För bedömning av reell kompetens ska du åberopa din samlade kompetens genom att styrka den på ett väl genomarbetat sätt med olika typer av intyg och handlingar.Informatiom om detta finns i webbansökan. Läser du in behörighetsgivande kurser ska du ange detta i din ansökan och har möjlighet att komplettera med dessa t.o.m. 14/6.

Om du är osäker på om du är behörig läs mer på sidorna 
Behörighet till yrkeshögskolan, Särskilda förkunskaper och
Reell kompetens.

Steg 2 – Urval
Vid fler behöriga sökande än antal platser kallas samtliga behöriga sökande till ett informationsmöte med efterföljande särskilt prov. Ledningsgruppens arbetslivsrepresentanter är representerade vid det särskilda provet och poängsätter, tillsammans med utbildningsledare och utbildare i huvudämne, enligt givna mallar. Urvalsprocessen är unik för varje utbildning och längre ner på sidan finner du mer information om särskilt prov för respektive utbildning.

Steg 3 - Antagning
Alla behöriga sökande rangordnas efter det sammanlagda resultatet i steg 2. Sökande med högsta sammanlagda poäng antas till utbildningen och övriga blir tilldelade reservplatser.


Läs mer om hur särskilt prov genomförs på våra utbildningar.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.