Antagning och urval

Här får du steg-för-steg information om hur antagningsprocessen fungerar på yrkeshögskoleutbildningarna i Landskrona.

Steg 1 – Behörighetsprövning
Webbansökningarna tas emot och hanteras löpande. Till ansökan ska du bifoga kopior på betyg och intyg som styrker grundläggande behörighet samt särskilda förkunskapskrav. Om handlingar saknas eller är ofullständiga kommer vi att kontakta dig via antagningssystemet för komplettering. För bedömning av reell kompetens ska du åberopa din samlade kompetens genom att styrka den på ett väl genomarbetat sätt med olika typer av intyg och handlingar. Information om detta finns i webbansökan. 

Sista dag för ansökan är 15/4 till Hälso- och vårdadministratör och Stödpedagog och 30/4 för Eventkoordinator och Hud-och spaterapeut.

Läser du in behörighetsgivande kurs eller avslutar din gymnasie-utbildning under våren ska du ange detta i ansökan och har möjlighet att komplettera t.o.m. 15/6.

Om du är osäker på om du är behörig läs mer på sidorna 
Behörighet till yrkeshögskolan, Särskilda förkunskaper och
Reell kompetens.

Steg 2 – Urval
Vid fler behöriga sökande än antal platser kallas samtliga behöriga sökande till ett informationsmöte med efterföljande särskilt prov. Ledningsgruppens arbetslivsrepresentanter är representerade vid det särskilda provet och poängsätter, tillsammans med utbildningsledare och utbildare i huvudämne, enligt givna mallar. Urvalsprocessen är unik för varje utbildning och längre ner på sidan finner du mer information om särskilt prov för respektive utbildning.

Steg 3 - Antagning
Alla behöriga sökande rangordnas efter det sammanlagda resultatet i steg 2. Sökande med högsta sammanlagda poäng antas till utbildningen och övriga blir tilldelade reservplatser. Antagningsbesked går ut i v 26.


Läs mer om hur särskilt prov genomförs på våra utbildningar.

OBS! Med anledning av Covid-19 kommer vi i år att genomföra våra särskilda prov helt digitalt och med vissa justeringar från beskrivningarna nedan. Sökande hittar information om hur särskilt prov kommer att genomföras i år på yh-antagning.se.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Yrkeshögskola