Behörighet till Yrkeshögskolan

Du kan uppfylla behörighet till yrkeshögskolan på olika sätt. Generösa villkor gäller som inte bara tar hänsyn till formella meriter utan även till den verkliga kompetens som du som sökande har. Var uppmärksam på att behörighet till yrkeshögskolan skiljer sig från högskolans grundläggande behörighet. Vad som krävs för yrkeshögskolebehörighet fastslås i Förordning (2009:130) omyrkeshögskolan, 3 kap. Dessa krav kan inte ändras av oss som utbildningsanordnare. Du uppfyller kraven för behörighet om du:


1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,

2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,

3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.


Läs mer om grundläggande behörighet till yrkeshögskolestudier på
Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida


Motsvarande kunskaper i förhållande till behörigheten
För att kunna bedöma om du har motsvarande kunskaper tar vi bl.a. hjälp av Myndigheten för yrkeshögskolans Handbok för tillträde till yrkeshögskolan där det finns beskrivet vad som gäller för olika typer av gymnasiebetyg etc. Motsvarande kunskaper kan du ha erhållit genom att bl.a. ha:


- lägst betyget godkänd på minst 2250 poäng från ett fullständigt gymnasieprogram. (Slutbetyg fr. o m 2010-01-01)

- lägst betyget godkänd på minst 90 % av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt slutbetyg. (Slutbetyg före 2010-01-01)

- fullständigt avgångsbetyg från minst 2-årig linje på gymnasiet. (Äldre gymnasielinjer med sifferbetyg)

- slutbetyg/avgångsbetyg från motsvarande vuxenutbildningar som ovan.

- validering från VHS/UHR (Verket för Högskoleservice/Universitets- och högskolerådet) som intygar att du har motsvarande grundläggande behörighet för högskolestudier.


Vill du ha hjälp med bedömningen av din behörighet rekommenderar vi att du tar kontakt med en studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i din hemkommun. De kan också hjälpa dig med en studieplan om det visar sig att du behöver komplettera dina betyg.

Du är också hjärtligt välkommen att kontakta oss på 0418-47 30 60.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Yrkeshögskola