Funktionsnedsättningar i ett helhetsperspektiv 50 YH-poäng distans/halvfart, 20 veckor

Detta är en utbildning för dig som har erfarenhet av arbete med stöd till personer, barn, unga eller vuxna medfunktionsnedsättning och vill utvecklas inom din profession. Kraven på personal inom funktionshinderområdet ökar, särskilt för insatserna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (SFS1993:387), det krävs både bred och djup kompetens.

Utbildningen ger fördjupad kunskap om människans utveckling och om olika funktionsnedsättningar samt förståelse för den enskildes behov för att kunna anpassa stödet och möjliggöra en begriplig, hanterbar och meningsfull tillvaro.

  • Sista ansökningsdag 4 september
  • Kursstart 3 oktober

Kursupplägg

Studierna sker i huvudsak via en webbplattform, vilket innebär att du måste ha tillgång till en dator och Internet, men omfattar även sju träffdagar.

Studierna bedrivs på halvfart som en förutsättning för du ska ha möjligheter att kombinera dina studier med en anställning.

Utbildningen inleds med två träffdagar på Yrkeshögskolan Landskrona. Då får du information om bland annat kursupplägg, kursmål och en introduktion till
webbplattformen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Yrkeshögskola