Reell kompetens

Du som helt eller delvis saknar den formella behörigheten, gäller både grundläggande behörighet och särskilda förkunskapskrav, kan åberopa reell kompetens.

En ansökan om reell kompetens innebär att du ber oss pröva din behörighet på andra grunder än formella betyg. För att vi ska kunna göra en sådan prövning behöver du ange vilket eller vilka behörighetskrav din begäran gäller samt motivera på vilka grunder du anser att du har uppnått de kunskaper som respektive behörighetskrav ger.

I menyn till höger finner du en ansökan om reell kompetens för respektive utbildning. Denna blankett laddar du upp i din webbansökan tillsammans med någon form av stöd för den eller de grunder du vill hävda.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Ansökan reell kompetens  
Ansökan reell kompetens

Senast uppdaterad av Yrkeshögskola