Just nu

Uppmaning till allmänheten att respektera eldningsförbudet

Det är eldningsförbud i Landskrona kommun på grund av att det är extremt torrt. Det innebär att man inte får använda öppen låga. Det inkluderar också medhavd grill i till exempel parker och på badstränder.

Nyheter  
Nyheter